Historia

Unajan kylä kuuluu Rauman alueen vanhimpiin. Alueelle syntyi pysyvää asutusta tiettävästi jo 1200-luvulla. Unaja mainittiin vuonna 1413 muodossa Unio.

Kylässä tiedetään olleen 1560­ luvulla jopa 15 taloa. Kylä sijaitsi tuolloin vielä Unajanlahden rannalla. Nykyisen kivisillan lä­heisyydessä oli myös kauppasatama.

Kylän läpi kulki historiallinen Turun ja Porin välinen rantatie, jota pidettiin kunnossa pitäjittäin yhteisvoimin jo keskiajalla. Tie toimi 1600-luvulta alkaen myös postitienä.

Unajaan perustettiin kestikievari 1600-luvun loppupuolella, jollainen toimi kylässä ainakin vielä 1800-luvulla.

1900­-luvun alussa Unajan kylätontille alkoi syntyä liiketoimintaa nahkurinverstaan, osuuskaupan ja ­kassan sekä leipomon muodossa. Unajan liiketoiminta loppui 1980–90­-lukujen vaihteeseen tultaessa.
Koulu kylässä on toiminut vuodesta 1893.  Nykyään koulussa käyvät myös Vermuntilan ja Voiluodon lapset.
Unaja kuului Rauman maalaiskuntaan, joka liitettiin Rauman kaupunkiin vuonna 1993.

Museovirasto määritteli vuonna 2009 Unajan kylän valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.

 

Lähteet:
Voiluodon, Anttilan ja Unajan kylien maisemaosayleiskaava-alueenrakennusinventointi
Unaja – Wikipedia
Unajan koulun vanhempainyhdistyksen teettämä kortti koulusta
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt